1994

Kursus – Tietgenskolen

Datalære 1 & 2.
Almen datalære og brug af edb i daglig virke.