1994 – 1995

Tietgenskolen – Merkonom

Virksomhedsorganisation – Merkonom