1991

Kursus – Elektronisk Tekstbehandling

Almen og avanceret brug af tekstbehandling. Undervist i Works, som var en forløber til Office Pakken !