1985 – 1988

Erhvervsuddannelse – Tietgenskolen

Hhx-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, som jeg tog på Tietgenskolen i Odense.
Her har man fag indenfor økonomi og erhvervsforhold kombineret med sprog og andre almene fag.

På hhx-uddannelsen fik jeg både undervisning i almene fag og i fag, der handler om virksomheders økonomi, afsætningsmuligheder og retslige forhold. Jeg lærte at gå i dybden med fagene, jeg lærte at tilegne mig ny viden, og jeg lærte at forholde mig kritisk til denne viden.
Undervisningen i gymnasiet vil bestod af en del klasseundervisning, men der var også gruppe- og projektarbejde, hvor jeg arbejdede selvstændigt med større opgaver.

Jeg havde en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og jeg bruge meget tid på forberedelse og lektier.