1984

Kursus -EF Computer Literacy Course

Som en overbygning på sprogrejsen jeg foretog til Hastings, England havde jeg valgt at følge et kursus forløb med Computerspil og Programmør Kompetencer. Dengang var det et kursus i Basic på Commodore 64. Og jeg formoder at ingen af de undervisere som vi havde, havde forudsætningerne for at undervise i dette.
Ret hurtigt viste det sig, at min daværende evner var over det niveau som der blev undervist på, hvorfor jeg blev inddraget som underviser.
En sjov oplevelse, omend at det studiemæssige udbytte var begrænset.